การอยู่ได้ด้วย "ความฝัน"
แน่นอน มันมีความสุข ในแบบที่ใครคนอื่นไม่เข้าใจ
การให้คำมั่นสัญญา...การรักษาสัญญา
เป็นสิ่งที่ดี...และควรทำ

ดังนั้น...

กว่าจะรักใครสักคน
กว่าจะมีใครรักสักคน
มันเป็นช่วงของเวลา...ระหว่าง คน-สอง-คน
ที่จะเรียนรู้ด้วยกัน

ไม่ว่าความรักแบบไหน
พ่อรักลูก
ลูกรักพ่อ
แม่รักลูก ลูกรักแม่
เพื่อนรักกัน ฉันรักเธอ
....เป็นสิ่งที่ดี และต่อเติมความสุขได้เสมอ

แต่ที่แน่ๆ และควรสม่ำเสมอ ...


ใ ห้ รู้ จั ก ที่ จ ะ รั ก . . . ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ อ ย า ก รั ก


H a p p Y - B i R t h D a Y"สัญญานะว่าจะดูแลของขวัญชิ้นนี้ตลอดไป"

HBD

Comment

Comment:

Tweet