มารยาทในการใช้อินเตอร์เนต (Netiguette)

1. การใช้อักษรพิมพ์ตัวใหญ่หมดทุกตัวในการเขียนจดหมายจะเป็นเสมือนการตะโกน ควรเลือกใช้ตัวอักษรให้เหมาะสม
2. ไม่ควรใช้อารมณ์ในการตอบโต้ และควรรักษามารยาทโดยใช้คำที่สุภาพ
3. ไม่มีความลับใด ๆ บน Internet ให้นึกเสมอว่าข้อความของเราจะมีคนอ่านมากมายเมื่อเขียนไปแล้วไม่สามารถลบล้างได้

ขอบคุณที่มา: http://www.thaiwbi.com/course/internet/1_4.htm

Comment

Comment:

Tweet

ถูกต้องที่สุด
สุดท้ายคือ ผู้อ่านถ้าจะเมนต์ ควรอ่านให้จบจริงๆก่อนเมนต์ด้วย = =

#1 By Sharpen_Thought on 2008-11-23 18:26