. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  เริ่มต้นเขียนบล็อก อีกครั้ง
นาน นาน . . . มากแล้ว
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
จาก 'ไดอารี่' มาเ็ป็น 'บล็อก'
จาก 'คนไม่รู้จัก' มาเป็น 'เพื่อนกัน'
   จาก 'เพื่อนกัน' มาเป็น 'เพื่อนสนิทกัน'
  จาก 'วันนี้ไป ฉันจะพยายาม บันทึกเรื่องราว'
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
สวัสดี 'เ พื่ อ น ใ ห ม่ ข อ ง ฉั น'
  จากวันนี้ ต่อไป เราคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

edit @ 9 Nov 2008 21:38:49 by Ji3ๆ ใuUาJlวaา

edit @ 13 Nov 2008 21:55:10 by Ji3ๆ ใuUาJlวaา

Comment

Comment:

Tweet

big smile confused smile sad smile

อ.จิ๊บคะ หนูขอลา 1วันค่ะ เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆหนูดื้อหรือเปล่า
big smile open-mounthed smile confused smile sad smile wink double wink
พระคุณครูผู้ยิ่งใหญ่ไม่อาจเปลี่ยน
ศิษย์จะขอตั้งใจใฝ่ศึกษา
อันความรักมีให้แต่ใดมา
ไม่อาจพาเทียบเทียมด้วยรักครู
แม่พิมพ์ชาติมุ่งมาดด้วยความรู้
คือคุณครูผู้สอนศิษย์ด้วยใจสู้
ช่วยให้ศิษย์ได้ศึกษาและเรียนรู้
เพื่อวันหน้าไปสู้ที่มุ่งหมาย

จาก........da-puye ปวช.3/2...........

#5 By pl@y_girl on 2008-11-11 11:20

big smile open-mounthed smile confused smile

หวาดดียามเช้าค่ะ

เป็นเด๋แนสบายดีบอ อิอิ บายค่ะ
แวะมาทักทายเล่นๆ

#3 By maruko on 2008-11-06 10:28

big smile หวาดดีค่ะอ.จิ๊บ


หวัดดีค่ะ

#1 By maruko on 2008-11-06 10:04